Backup Mail

Backup Mail

Backup Mail - dịch vụ giá trị gia tăng của dịch vụ Secure Mail. Đây là dịch vụ  lưu trữ dự phòng mail cho khách hàng với môi trường ổn định, an toàn và bảo mật cao.

Mỗi hộp thư của khách hàng sẽ được lưu trữ dự phòng riêng.
Nếu khách hàng sử dụng thêm dịch vụ Secure Mail sẽ được backup miễn phí hàng tuần.

Bảng giá Backup Mail

Gói 3 tháng

  Gói 5 Gói 4 Gói 3 Gói 2 Gói 1
Cước (VNĐ/ 1Gb) 35,000 VNĐ 45,000 VNĐ 50,000 VNĐ 55,000 VNĐ 60,000 VNĐ
Dung lượng 50G < x < 100G 30G < x < 50G 10G < x < 30G 5G < x < 10G x<= 5G
Thời hạn tối thiểu 12 12 12 12 12
 

Gói 6 tháng

  Gói 5 Gói 4 Gói 3 Gói 2 Gói 1
Cước (VNĐ/ 1Gb) 25,000 VNĐ 30,000 VNĐ 35,000 VNĐ 40,000 VNĐ 45,000 VNĐ
Dung lượng 50G < x < 100G 30G < x < 50G 10G < x < 30G 5G < x < 10G x<= 5G
Thời hạn tối thiểu 12 12 12 12 12