Mail SMD

Mail SMD

1. Khái niệm:

Mail SMD là dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng mail với tên miền riêng và tự quản trị hệ thống mail của mình thông qua giao diện web tại bất cứ nơi đâu mà không cần trang bị server mail riêng.

Mail SMD là biện pháp hữu hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp chưa có nhu cầu hoặc chưa có khả năng sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp với IP tĩnh và đầu tư server dịch vụ riêng; các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều văn phòng trên nhiều địa bàn khác nhau hoặc các nhóm người làm việc chung có vị trí làm việc phân tán và thay đổi thường xuyên.

2. Ưu điểm dịch vụ:

Khách hàng chủ động quản trị và không cần phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp dịch vụ:

  • Chủ động tự tạo, hủy, khoá, sửa account, set password
  • Ấn định hạn ngạch cho các hộp thư linh hoạt cho từng mailbox của tên miền đó.
  • Tạo mail list, kiểm soát mail (catch mail)
  • Chuyển tiếp mail tự động đến 1 hoặc nhiều địa chỉ mail khác thông qua giao diện Web.

Tiết kiệm chi phí đầu tư máy chủ dịch vụ và chi phí quản trị, chi phí sử dụng dịch vụ.

Gửi nhận mail bằng SMTP/POP3 (Outlook) hoặc web mail.

Hỗ trợ Antispam, Antivirus

Hỗ trợ cơ chế lọc mail, công cụ Address book, Calendar trên web mail

Hỗ trợ kỹ thuật 24 x 7

Bảng giá dịch vụ Mail SMD

  Mail SMD 1 Mail SMD 2 Mail SMD 3 Mail SMD 4 Mail SMD 5 Mail SMD 6
Phí hòa mạng 100,000 VNĐ 100,000 VNĐ 100,000 VNĐ 100,000 VNĐ 100,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Cước tháng 100,000 VNĐ 200,000 VNĐ 350,000 VNĐ 450,000 VNĐ 550,000 VNĐ 700,000 VNĐ
Phí cài đặt theo yêu cầu
Dung lượng 200 MB 500 MB 1000 MB 1500 MB 2500MB 3500MB